Call us directly : +66 (0)53-111-299

Mobile : +66 (8)1-111-4200

Facebook : empressdental facebook

About us

             Empress Dental Care  Clinic  มีแนวคิดที่จะต้องการพัฒนาระดับของการบริการทางด้าน ทันตกรรม  ให้แก่ผู้ป่วยทุกท่าน  เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย  ปลอดภัย และทันสมัยผ่านเครื่องมือเทคโนโลยี  ที่ได้รับการยอมรับและ มีมาตรฐาน มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในภาคเหนือเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยมาก  ดังคำกล่าวที่ว่า

“ Healthy gums and teeth lead to a beautiful smile ”

            Empress Dental Care Clinic ให้บริการเกี่ยวกับทันตกรรม ทั้งเพื่อความสวยงาม และการรักษา  ซึ่งดำเนินการโดยทัตแพทย์ผู้ชำนาญ เฉพาะทาง และบริหารงานโดย คุณสมชาติ  วัฒนากล้า โดยที่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็น ต่อสุขภาพของผู้รับบริการทุกท่าน  ด้วยทีมงานทันตแพทย์ที่มีความชำนาญทางด้านทันตกรรมเฉพาะทาง จึงได้ร่วมมือกันในการจัดตั้ง  Empress Dental Care Clinic  ขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้เข้ามาใช้บริการ กับทันตแพทย์ ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง และมากด้วยประสบการณ์  เครื่องมือที่ทันสมัย และสถานที่สะดวกสบายง่ายต่อการเดินทาง ที่จอดรถสะดวกสบาย บรรยากาศที่เป็นกันเอง ด้วย การตกแต่งภายใน ที่ทันสมัย สะอาด สร้างบรรยากาศการทำฟันของลูกค้าทุกท่านให้ผ่อนคลาย สบายใจ และทำให้การทำฟันของลูกค้าทุกท่าน เป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไป

about