เครื่องดมแก๊สไนตรัสออกไซด์ (แก๊สหัวเราะ)

ใหม่ล่าสุด จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการบริการที่ดีที่สุด ทันตกรรมยาระงับประสาท แก๊สไนตรัสออกไซด์ (Nitrous oxide เรียกย่อว่า Nitrous) หรือเรียกกันว่า แก๊สหัวเราะ (Laughing Gas) จะทำให้คนไข้จัดการความวิตกกังวลได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีที่ง่ายไม่เจ็บปวด และเพิ่มความสะดวกสบาย แก๊สหัวเราะใช้สำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ที่กลัวการทำฟัน ช่วยลดความวิตกกังวล และยังมีแก๊สออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ และเกิดอาการฉุกเฉินในคลินิก เลือกความไว้วางใจ เลือกบริการที่ Empress dental care clinic